Om företaget

Vår logga med ett öppet hjärta står för öppenhet med människan i centrum. Gemet är en symbol för återbruk, innovation och användbarhet.

 

Winnforce AB kan hjälpa till med utveckling, förvaltning och ledarskap för en mer värdestyrd verksamhet. Det innebär att vi fokuserar mer på människan i förändringen än på själva tekniken vilket gör att ni effektivare får med er medarbetare och kunder i förändringen.

Ta kontakt idag, via kontaktsidan eller på LinkedIn!

Checklista om ni behöver hjälp på riktigt:

  • √ Behöver ni arbeta på att bli attraktivare som arbetsgivare och nå rätt kompetenser?

 

  • √ Behöver ni skapa fler affärsmöjligheter genom att minska energiförbrukningen och minska resandet?

 

  • √ Behöver ni skapa nya affärsmöjligheter med molnet som motor? Förenkla informationstillgängligheten för anställda, partners och kunder?

 

  • √ Är ni med i skiftet från att gå från kontrollerbara system till okontrollerbara system som en följd av AI, RPA och MA? Detta kräver mer av era medarbetare än vad era befintliga mer förutsägbara verktyg gör idag.

 

Utveckling kräver ökat samarbete, en mer samlad förändringskraft och ett mer hållbart digitalt tänk. Winnforce ersätter inte någon utan coachar medarbetarna till att bli stjärnor i er unika digitala förändringsresa. Hör av dig om ni behöver hjälp.

Patrik Winnfors
Winnforce AB i Varberg

Patrik-Winnfors-029_light