Om företaget

 

Winnforce AB i Varberg hjälper till med er verksamhetsutveckling och digital ledning för en mer värdestyrd digitaliseringen. Allt fokus går till att göra dig som uppdragsgivare med organisation till stjärnor i digitaliseringen.
Ta kontakt idag, via kontaktsidan eller på LinkedIn!

 

Checklista om ni behöver hjälp på riktigt:

  • √ Behöver ni arbeta på att bli attraktivare som arbetsgivare och nå rätt kompetenser?

 

  • √ Behöver ni skapa fler affärsmöjligheter genom att minska energiförbrukningen och minska resandet?

 

  • √ Behöver ni skapa nya affärsmöjligheter med molnet som motor? Förenkla informationstillgängligheten för anställda, partners och kunder?

 

  • √ Är ni med i skiftet från att gå från kontrollerbara system till okontrollerbara system som en följd av AI, RPA och MA? Detta kräver mer av era medarbetare än vad era befintliga mer förutsägbara verktyg gör idag.

 

All utveckling ovan kräver ett ökat samarbete, en mer samlad förändringskraft och ett mer hållbart digitalt tänk. Hör av dig om ni behöver hjälp.

Patrik Winnfors
Winnforce AB i Varberg

Patrik-Winnfors-029_light

Strategi – digitalisering av verksamhet0

Projekt- och förändringsledning0

Grupputveckling och ledarskap0

Digital processutveckling0

Design Thinking - människa, holistiskt, stegvis och evidens0