Loggan med ett öppet hjärta står för öppenhet med människan i centrum. Gemet är en symbol för återbruk, innovation och användbarhet.

En dag ska jag slå upp portarna till företaget – den dagen kommer.