Loggan med ett öppet hjärta står för öppenhet med människan i centrum. Gemet är en symbol för återbruk, innovation och användbarhet.

All SUP-relaterad information hittar du på SUP-labbet i Varberg – suplabbet.se!