Winnforce värdeidé är att hjälpa människor och organisationer att utvecklas och arbeta smartare, vilket skapar ett ökat värde till alla. Få praktisk hjälp med er digitalisering eller med att utveckla ert digitala ledarskap.

 

Arbeta tillsammans digitalt – ett manifest
Sedan en tid tillbaka så förändras nu vårt sätt att se på arbete och ledarskap. Det är bara att titta på delningsekonomin där helt nya företag på bara ett par år har skapat ett ”AirBnB” för uthyrning av arbetsplatser runt om i världens alla hörn. Ett annat exempel på att arbetsmarknaden förändras på grund av digitaliseringen är alla nya yrken, nya samarbetsformer och alla nya nätverk. Ett tredje exempel är hur datorer och robotar nu på riktigt börjar avlasta oss i fler och fler arbetsuppgifter som vi tidigare har upplevt som administrativt tråkiga. Allt för att vi ska få mer tid över till mer samarbete, ökad balans och ökat välmående i våra arbetsliv.

Arbete handlar i grunden om att få saker och ting gjorda och att vi som människor känner att det vi gör ger oss och andra människor ett värde. Centralt i digitaliseringen av arbete är att vi kan vara närvarande, mer effektiva och ändå få till ett minst lika bra arbete om inte bättre oavsett var vi befinner oss. Men det bygger på att vi får tillgång till smartare och bättre verktyg så vårt arbete verkligen går att utföra oavsett platsen. För att hänga med utvecklingen så krävs det ett mer utvecklat digitalt ledarskap.

Få hjälp av Winnforce med förflyttningen, samtidigt som organisationen behåller energin och motivationen. För det finnas faktiskt en hel del tuffa utmaningar med att förändra arbetssätt. Samtidigt så finns det helt klart större utmaningar med att hålla sig kvar i det gamla arbetssättet. Att stå still är inget långsiktigt alternativ.

Hoppas att vi hörs snart! Patrik

 

 • De viktigaste jobben 2017 är helt nya jobb

  Förra året var det många som lärde sig allt om kundupplevelse för första gången. Rollen UX fullständigt exploderade på företag och organisationer. UX är inget nytt men det var först i år som det slog igenom på riktigt. Under året har många organisationer därför anställt......

 • I år jobbar vi hemma och får träden att växa

  I år dubblerar vi klimatinsatsen. För varje anställd, på ert företag eller organisation, som deltar i Jobba Hemma- dagen planterar vi ett träd i ert namn. Håll era möten digitalt, minska utsläppen, använd digitala dokument istället för utskrifter och plantera fler träd....

 • Digitalt ledarskap när alla sitter på distans

  Digitalt ledarskap på ett företag kan handla om att ha ett digitalt försprång jämfört med andra företag. Dvs. ert företag leder den digitala utvecklingen i vald nisch. Men det finns ett annat sätt att se på det digitala ledarskapet som skapar en helt annan kraft......

 • Är olyckor bättre på kontoret

  Ursäkt 13 av 13 mot distansarbete: ”Händer det en olycka så är det bäst att du är på kontoret”. Arbetsmiljölagen gäller i samma utsträckning om du arbetar på din fysiska arbetsplats eller utanför. Men på LO-TCO rättsskydd väntar man med spänning på de prövningar av......