Fortsätta i gamla hjulspår eller att våga förändras?

Ursäkt 12 av 13 mot distansarbete: "Varför ändra något som fungerat i så många år?" Många stora företag klarar sig bra trots att de är ineffektiva. Affärsmodellen är som ett självspelande piano. ”Ändrar vi arbetssätt så kommer det säkert att gå dåligt.” Att ta fram nya produkter,