Behöver vi vara tillgängliga hela tiden?

Ursäkt 9 av 13 mot distansarbete: "Jag behöver ju svar direkt, och när alla är på distans kan jag inte få tag på folk lika enkelt!" När alla sitter på samma kontor så är det lätt att få vanan att störa varandra hela tiden utan .