Personuppgifter

Här informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in på winnforce.se och vid köp från Winnforce AB.

När du betalar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, mailadress, telefonnummer. Denna information behöver vi för att leverera tjänsten till dig, men även för hantering av bokningar, för att skicka faktura och/eller ta emot betalningar. Personnummer kan i vissa fall krävas vid eventuell kreditupplysning via (betaltjänster) eller när det gäller större krediter.

Personuppgiftsansvarig är, Winnforce AB, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och efter den 25 maj i enlighet med dataskyddsförordningen. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera dig om erbjudanden samt fullgöra eventuella avtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss som företag enligt lag.

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dina uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. När du inte längre är kund så tar vi bort all kundkommunikation och kunduppgifterna inom 6 månader, med undantag i bokföringen där tiden som uppgifterna skall sparas regleras i bokföringslagen.

Villkor vi uthyrning av SUP, Stand Up Paddleboarding

Du tar själv fullt ansvar för din och andras säkerhet under uthyrningen av SUP. Vid skador på hyrd utrustning kan hyrestagaren bli tvungen att köpa SUP:en som skadats för ett marknadspris eller få betala för lagningen. Normalt slitage som repor är helt okej och kommer inte att drabba dig som kund.