Pendlingen stryper utvecklingen

Vi kommer att behöva snabbare tåg och bättre vägar i framtiden om städerna ska fortsätta att växa. Men jag tror inte lösningen bara handlar om att lösa alla trafikproblem? Vi behöver se över hur vi arbetar. På bilden ser vi ett pendeltåg av typen maglevtåg i Shanghai som transporterar enorma mängder pendlare varje dag.

För ett tag sedan fick jag ett tips på en artikel som just handlar om hur pendlingen påverkar stadens utbredning. Enligt undersökningen ”Trafiksatsning Stockholm” så har pendlingstiderna i Stockholm ökat. Det tar idag i genomsnitt 34 min att pendla till jobbet inom Stockholm. Enligt Marchettis konstant så orkar de flesta av oss bara att resa runt en timma per dag.

Tiden det tog att gå, springa eller rida

Med vakuumtunnlar i framtiden så kan magveltågen uppnå hastigheter – över 6400 km/h. Då kan vi nästa bo var vi vill på jordklotet och ändå vara på jobbet inom ett par timma.

Marchettis konstant kommer av den italienske fysikern Cesare Marchetti. Han upptäckte att den tid vi flesta av oss är villiga att lägga ner på dagliga resor alltid legat runt en halv timme. Det riktigt intressanta med Marchetti upptäckt är att restiden varit ungefär samma ända sedan bondestenåldern eller yngre stenåldern. Det vill säga tiden det tog varje dag att gå, springa eller rida för att hämta mat eller besöka byn. Med mer moderna transportmedel blev våra resor längre, men restiden tenderar hela tiden att vara densamma.

Kan våra kontorsarbetsplatserna flyttas ut till mindre orter?

Problemet som beskrivs i artikeln om Stockholmstrafiken är att staden just nu nått en magisk tidsgräns där stan inte kan bli större på grund av de långa restiderna och alla trafikstörningar. Därför funderar jag på om vi alla behöver bo och arbeta i eller nära en storstad. Går det att lösa det på ett annat sätt? Vi är många som i dag valt att bo närmare naturen och ute på landsbygden. Samtidigt så pågår det en stor kontorsrevolution som innebär att vi rent tekniskt och teoretiskt skulle kunna arbeta var vi vill och när vi vill. Så vad innebär det för stadsutvecklingen att våra kontorsarbetsplatserna flyttar ut till mindre orter och inte längre bara behöver finnas i city. En positiv effekt av detta är att vi skulle bli fler som skulle kunna ta sin cykel till jobbet och bara ibland behöva resa in till huvudkontoret när det verkligen har uppstått ett behov.

Ett nytt ledarskap – ett mer digitalt ledarskap

Det handlar även om ett nytt ledarskap. Många chefer har inte lärt sig att leda sina anställda på distans och digitalt. Vi har fortfarande en bild av att alla som arbetar tillsammans gör det bäst när de sitter tillsammans. Men vad händer när verkligheten kommer i kapp och endast 40 % är på kontoret av teamet för några är föräldrar, några pendlar och några är sjuka. Många kan arbeta ändå. Vi arbetar till och med effektivare om vi får sitta några timmar ostört på en plats där vi trivs och slipper känna stress.

Tydlig jobbtrend – mindre industijobb

I dag är även jobbtrenden tydlig där vi kan se att jobben försvinner inom industrisektorn och att fler och fler jobb istället skapas inom tjänstesektorn. Det finns idag mängder av helt nya yrken som inte längre är i behov av platsen som de utförs på. Det enda som behövs lite förenklat är en riktigt bra internetanslutning och en bärbar dator för du ska kunna lösa ditt jobb.

Distansarbeta mera istället för att bygga mer väg och räls!

Genom att fler i framtiden stannar kvar och arbetar där de bor istället för att pendla in varje dag så skulle de mindre orterna få tillbaka sina kunder till de mindre butiker vilket i sin tur skulle skapa fler jobb för den mindre ortens ungdomar.
– Så varför ska vi hela tiden resa mera och snabbare? När vi istället kan distansarbeta mera och på så sätt minska trycket på vårt kommunikationsnät. Då slipper folk sitta i bilköer eller sitta och vänta på försenade tåg i onödan.

Till slut så kommer här en lista på argumenten för att vi ska distansarbeta mera:

  • # minska vår miljöpåverkan- effektivisera hur vi arbetar
  • # få mer tid över till annat
  • # bättre anställningsavtal
  • # stärk vår landsbygd
  • # minska vår stress
  • # stärka familjen med mer flexibilitet och mer närvaro

 

artikel

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln ”Mitt i Östermalm” publicerad 9 juli på www.retriever-info.com.
* Zahavi, Yacov. 1976. “The Unified Mechanism of Travel (UMOT) Model.”

Läs mer om distansarbete och kom gärna in och följ http://www.facebook.com/DistansarbetaMera