Mindre M&M på kontoret

I förra veckan var jag inbjuden till Microsofts nya flexkontor i Akalla. Kan bara intyga att kontoret är attraktivt och mycket modernt. Så jag får börja med att säga grattis till alla anställda som arbetar på kontoret. När ni nu är på kontoret för även om kontoret är huvudarbetsplatsen så tillåter Microsoft sina anställda att arbeta var de vill. De kallar den nya satsningen ”Det Nya Arbetslivet” – DNA.

Att Microsoft är en distansarbetsgivare är klart. Strategin är tydlig. Istället för att låta alla arbeta utanför kontoret så har Microsoft skapat ett kontor som är socialare och mer aktivitetsbaserat. Men frågan är om de blivit produktivare och minskat sina resor.

Arbete är inte längre en plats du går till utan det är något du gör

Intresset att få komma och besöka flexkontoren i Akalla har fått Microsoft att samla besöken till vissa dagar och tider i veckan så inte alla besök ska störa de anställda. De flesta besökarna är arkitekter men det är även en hel del företag och organisationer som vill komma till Microsofts nya kontor för att få inspiration.

Heléne har varit huvudprojektledare för det nya kontoret i Akalla och drivit hela förändringsarbetet. Hon berättade om vad som fick projektet att bli så lyckat och vad som var möjligheter och utmaningar.

Möjligheter i Det nya arbetslivet:

  • Fungerande livspussel
  • Lägre kostnader
  • Minskat behov av arbetsresor
  • En ny generation arbetstagare – en ny generation arbetsgivare

Utmaningar i Det nya arbetslivet:

  • Nya krav på ledarskap
  • Förstå och utnyttja tekniken
  • Lagstiftning
  • Kostnader för skifte

Microsofts principer
Personligt -> Gemensamt
Fast -> Flexibelt
Papper -> Papperslöst
Arbetsplats -> Mötesplats
Teknik -> Pedagogik

Se Helénes presentation på youtube här:

[responsive_youtube http://www.youtube.com/watch?v=xYBnPMv7MTA]

Länkar:
Det nya arbetslivet – Microsoft
Läs mer om flexkontor – Sydsvenska
Personal i Nacka sågar flexkontor – tidningenvision.se