Distansarbeta mera

Ett initiativ för att få fler människor att distansarbeta. Inte hela tiden utan när det behövs för att arbetet ska bli gjort.

Den 12 september 2012 startade jag facebooksidan Distansarbeta Mera och snabbt fick sidan nya följare. Ambitionen har varit två inlägg per vecka. Tanken är att hjälpa människor att se över hur de pendlar. Sidan ska bidra till att öka kunskapen kring en aktuellt och viktig fråga; Varför pendlar vi fortfarande lika mycket och till och med mer trots att tekniken idag är bättre än någonsin?

– Tycker du också att vi borde pendla mindre och distansarbeta mer för att minska vår miljöpåverkan och få ut mer av arbetsdagen?
Välkommen att följa: http://www.facebook.com/DistansarbetaMera

Argumenten för att distansarbeta mera är:

  • minska vår miljöpåverkan
  • effektivisera hur vi arbetar
  • få mer tid över till annat
  • bättre anställningsavtal
  • stärk vår landsbygd
  • minska vår stress
  • stärka familjen med mer flexibilitet och mer närvaro

Idag är ett arbete inte en plats man går till – det är något man gör, oberoende av platsen.

 
facebook_resa