Ett företag är starkast om det styrs av kärlek snarare än rädsla … Om de anställda kommer först, kommer de att vara nöjda.

Herb Kelleher, en av grundarna av Southwest Airlines.

Vi har rest till ett kontor i många år nu. Den främsta anledningen har varit att alla våra verktyg och redskap alltid har funnits där. Men för första gången på mycket länge så kan de flesta av oss arbeta obegränsat av platsen. Det är en stor frihet som erbjuder nya möjligheter men som samtidigt skapar nya utmaningar för företag och organisationer.

Det nya arbetslivet skapar just nu helt nya utmaningar – anställda som tvingas arbeta hemma pga pandemier eller som bor i ett annat land. En vanlig missuppfattning med distansarbete är att alla kommer att sitta hemma och arbeta ensamma. Tyvärr så tvingar pandemin oss att ändå göra detta. Men vi kommer att behöva lokala kontor att gå till på orten. Det handlar om att minska ensamhet, minska våra resor och istället använda ny teknik smartare, utan att helt sluta att träffas och sluta att samarbeta. Kontakta Winnforce AB redan idag så berättar vi mer om hur just du kan dra maximal nytta av alla fördelar som det nya flexibla arbetslivet ger (även mitt i en pandemi). Välj att konkurrera med arbetsglädje och välmående och få hjälp att adressera utmaningarna i tid.

Här är några av fördelarna med distansarbete:

  1. Minskad miljöpåverkan
  2. Effektivare arbete – ökad produktivitet
  3. Mer tid över till annat
  4. Bättre anställningsavtal
  5. Starkare landsbygd
  6. och mindre smittspridning