Digitalt ledarskap när alla sitter på distans

Digitalt ledarskap på ett företag kan handla om att ha ett digitalt försprång jämfört med andra företag. Dvs. när ert företag leder den digitala utvecklingen i vald nisch. Men det finns även ett annat sätt att se på det digitala ledarskapet, som skapar en helt

Fortsätta i gamla hjulspår eller att våga förändras?

Ursäkt 12 av 13 mot distansarbete: "Varför ändra något som fungerat i så många år?" Många stora företag klarar sig bra trots att de är ineffektiva. Affärsmodellen är som ett självspelande piano. ”Ändrar vi arbetssätt så kommer det säkert att gå dåligt.” Att ta fram nya produkter,

Det är bara små företag som kan distansarbeta

Ursäkt 11 av 13 mot distansarbete: "Stora företag gör det inte så varför ska vi göra det?" Det enklaste sättet att undvika alla goda argument för distansarbete är att inte ens försöka. ”Det låter som en bra idé rent generellt, men det skulle aldrig fungera i

Upplevelsen av att förlora kontrollen

Ursäkt 10 av 13 mot distansarbete: "Men, jag kommer att förlora kontrollen". Det sägs sällan rakt ut men det handlar om att chefen får en känsla av förlorad kontroll. Det finns något grundläggande i att se de som du ska leda. Att överblicka de anställda är

Behöver vi vara tillgängliga hela tiden?

Ursäkt 9 av 13 mot distansarbete: "Jag behöver ju svar direkt, och när alla är på distans kan jag inte få tag på folk lika enkelt!" När alla sitter på samma kontor så är det lätt att få vanan att störa varandra hela tiden utan .