Distansarbete – remote working

Distansarbete innebär att arbetet utförs från en plats utanför arbetsgivarens lokaler enligt wikipedia. Andra namn är flexibelt arbetssätt, “Det nya arbetslivet”, det mobila kontoret och telependling. I USA kallar man det för telecommunting eller remote working. Distansarbete är inget som bara anställd i en organisation kan göra utan det finns otroligt många företagare som distansarbetar med andra företagare i stora nätverk. Nyttan kommer då de reser mindre i onödan i sitt arbete och får mer gjort.

Det finns olika namn på de som arbetar på distans: Laptopfolket, distansarbetare eller i extrema fall kan du kallas för digital nomad. Det gemensamma är att du inte längre slaviskt arbetar från det klassiska kontoret. Men det är långt ifrån alla som har möjlighet att arbeta så här fritt.

Sedan Corona kom så har många tvingats till att arbeta hemma. Arbetsgivare har tvingats att snabbt ställa om för att inte tvingas stänga igen pga. sjukfrånvaro. Långt ifrån alla yrkesgrupper kan arbeta hemma och långt ifrån alla yngre har bra platser hemma som de kan arbeta ifrån.

Historia kring distansarbete

På 1980-talet var första det gången som vi på allvar började prata om att i framtiden måste vi minska våra resor och arbeta mer från hemmen. Anledningen var oljekrisen 1973 men även den stora teknikutvecklingen som precis hade kommit igång. Forskare och politiker i västvärlden hade börjat fundera på hur vi kan använda tekniken smartare så vi inte behöver resa så mycket. Allt för att minska vårt samlade behov av olja.

Hemarbetet eller ”jobba hemma” kom först igång på 70-talet, trots att många viktiga argumenten redan fanns på 80-talet. Under slutet av 80-talet var det åter dags för nya visioner om att vi skulle bo och arbeta lokalt utanför storstadsområdena. Informationsteknikens spridning till företag hade startat och datorernas intåg i våra hem hade så smått börjat. Atari och IBM med flera tillverkade nu datorer som gick ställa på ett bord. Det var fortfarande inte många som hade råd med en dator.

När det under slutet av 90-talet äntligen blev dags att lansera den efterlängtade hem-PC:n så var det återigen dags för många att börja drömma och tänka på att vi äntligen skulle kunna arbeta mera från hemmet. Men det blev ingen större förändring den här gången heller. Paradigmskifte uteblev och vi fortsatte att resa till våra kontor fram till 2020 då Covid-19 kom och mer eller mindre alla som kan arbeta hemma blev mer eller tvingade att göra det. På gott och ont.

Vad säger lagen?

Arbetstidslagen och arbetsmiljölagen gäller i samma utsträckning om du arbetar på din fysiska arbetsplats eller utanför. Det ställer till det för arbetsgivaren som måste se till att du har möbler och bra arbetsmiljö hemma. Det blir dyrt och klumpigt. Lagarna hänger inte riktigt med i den snabba utvecklingen så vi får se hur de förändras.

Vad säger forskningen?

Yngre har svårare att arbeta på distans. Det beror både på att de bor i mindre bostäder och att de är mer beroende av micromanagement, enligt senaste forskningen.

Det har även framkommit att ett dåligt ledarskap blir extra tydligt på distans. Arbetsuppgifter som har styrts med detaljstyrning av chefer har varit det som inte fungerat lika bra på distans.

Du ökar din produktivitet med 20% när du arbetar från ditt hem. Du blir mindre stressad och mår bättre när du inte pendlar varje dag. Och då räcker det med en till ett par dagar distansarbete i veckan. Om vi distansarbetar för mycket under långa perioder utan att träffa andra människor så vänder den positiva kurvan och vi börjar känna oss ensamma. Det återstår att se hur resultatet blir efter Corona. Men en gissning är att vi längtar tillbaka till kontoret men fler kommer att erbjudas möjligheten att distansarbeta utan några större problem.

Var kan man distansarbeta?

Självklart ska du distansarbeta för att du verkligen har en uppgift som underlättas av en annan plats eller en ny miljö. Den klassiska platsen för distansarbete är att sitta hemma. I hemmet är det många som säger att de kan koncentrera sig när de behöver skriva, läsa eller öva på den där presentationen som du ska hålla för VD:n dagen efter. När du ska vara kreativ så är det många som säger att ett café ger en bra och kreativ miljö och för andra så fungerar det bättre med en sväng i löpspåret. Det finns till och med distansarbetare som arbetar från kyrkor för att få arbetet gjort. Det viktigast är att sitta bra och ha bra ljus. Glöm inte att ta pauser även hemma.