Mindre antal gränssnitt är framtiden

Googles designstrateg pratar sig varm om ”No interface is the best interface” i sin bok, med samma titel. Istället för att bygga en applikation så behöver vi tänka mer på hur vi kan minska antalet interaktioner och notifieringar. Idag styrs många människors liv av skärmar. Kan vi bygga smartare när vi tar fram nya lösningar så vi får maskinerna att avlasta oss istället för att öka stressen och belastningen.

Så hur kan vi ta bort eller minska antalet skärminteraktioner och gränssnitt, istället för att hela tiden lägga till ny gränssnitt?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.